RDL mūzikas veikals

Iepirkumu grozs 0 €0,00

Grozs ir tukšs.

GARANTIJA UN DROŠĪBA

Interneta veikalā www.muzikascentrs.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja 2 gadu garantija. Līdz ar preci Jūs saņemat garantijas karti, kurā fiksēta pirkšanas diena un prece. 


Katram ražotājam garantijas noteikumos dažas nianses var atšķirties, tomēr ikviens ražotājs rūpējas par sekojošām lietām:

1. Prece tiek lietota tai paredzētajam mērķim. Šo noteikumu izpildi ietekmē preces izvēle. Pērkot preci ir labi zināt, kādam mērķim to lietosiet.

2. Lietojot preci pircējam jāievēro preces lietošanas noteikumi, kādi tie ir aprakstīti konkrētās preces pavaddokumentos vai kādi tie ir šāda tipa precēm.

3. Prece nedrīkst tikt lietota apstākļos, kādus tos nav paredzējis ražotājs (pārlieku zemas vai augstas temperatūras, lietus, sniega, negaisa, ekstrēmos vai dabas stihijas apstākļos).

 

Tiesības uz bezmaksas garantijas remontu klients zaudē: 

 • - Precei ir beidzies paredzētais garantijas termiņš.
 • Uz preces ir garantijas plombas, bojātas garantijas uzlīmes vai sērijas numuri.
 • Garantijas talona sērijas numurs nesakrīt ar preces sērijas numuru.
 • Ja Jūs nevarat apliecināt pirkumu ar čeku ,kvīti vai rēķinu un garantijas talonu par preces iegādi pie mums.
 • Radušies bojājumi dēļ dzīvniekiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai svešķermeņiem.
 • Pircējs mēģina remontēt preci paša spēkiem.
 • Precei ir mehāniski bojājumi.
 • Preces bojājumi radušies dabas stihiju, ugunsgrēka, putekļu, mitruma, temperatūras dēļ.
 • Preces bojājumi ir radušies nepareiza barošanas sprieguma izmantošanas rezultātā, kā arī, ja trešās puses vai neatkarīgu iemeslu dēļ radies pārspriegums barošanas tīklā.
 • Precei nav savlaicīgi veiktas visas regulārās tehniskās apkopes.
 • Defekti radušies no ražotāja un pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ
 • Tiek veikta preces pārbūvēšana.

Garantija neattiecas uz precēm ,kuras darbojas kā aksesuāri, barošanas elementi, baterijas, akumulatori. Piederumi ,kuriem ir ierobežots resurss - stīgas, lociņi, vadi, austiņas, kopšanas līdzekļi, aksesuāri, somas.

Ja precei ir konstatēti bojājumi, lūdzam sazināties ar mums par preces remontu vai apmaiņu.

 

Atteikšanās no preces: 

 • Jūs varat izmantot atteikšanās tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā (2 nedēļas).
 • Preces atteikuma gadījumā, preci variet pārbaudīt ,bet nelietot.
 • Saglabājiet preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju (nepietiekamas komplektācijas gadījumā vai bez iepakojuma preci varam nepieņemt)

Saņemot preci, pārliecinies vai prece pilnībā atbilst pasūtītajam - ražotājs, modelis, krāsa, komplektācija un izmērs.

 

Ja Jums ir radušies jautājumi par garantiju, sazinieties ar mums: 

Mob.: 26111111

e-pasts: info@muzikascentrs.lv

Loading...
Lūdzu uzgaidiet…