Mūzikas Centrs preču garantijas nosacījumi.
 1. Interneta veikalā muzikascentrs.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta vismaz 2 gadu garantija. Līdz ar preci Jūs saņemat garantijas karti, čeku vai rēķinu, kurā fiksēta pirkšanas diena un prece.

 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Tevis izvēlētajai precei meklē preces aprakstā vai jautā Mūzikas Centrs klientu konsultantam.

 3. Katram ražotājam garantijas noteikumos dažas nianses var atšķirties, tomēr ikviens ražotājs rūpējas par sekojošām lietām;

  1. Prece tiek lietota tai paredzētajam mērķim. Šo noteikumu izpildi ietekmē preces izvēle. Pērkot preci ir labi zināt, kādam mērķim to lietosiet.

  2. Lietojot preci pircējam jāievēro preces lietošanas noteikumi, kādi tie ir aprakstīti konkrētās preces pavaddokumentos vai kādi tie ir šāda tipa precēm.

  3. Prece nedrīkst tikt lietota apstākļos, kādus tos nav paredzējis ražotājs (pārlieku zemas vai augstas temperatūras, lietus, sniega, negaisa, ekstrēmos vai dabas stihijas apstākļos).

 4. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija.

 5. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Tu vari uzrādīt:

  1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);

  2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir iekļāvis preces komplektācijā); 

  3. Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot, vai rakstot mums e-pastu.

 6. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem) - barošanas elementi, baterijas, akumulatori. Piederumi ,kuriem ir ierobežots resurss - stīgas, lociņi, vadi, austiņas, kopšanas līdzekļi, aksesuāri, somas.

 7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja;

  1. Precei ir beidzies paredzētais garantijas termiņš.

  2. Uz preces ir garantijas plombas, bojātas garantijas uzlīmes vai sērijas numuri.

  3. Garantijas talona sērijas numurs nesakrīt ar preces sērijas numuru.

  4. Ja Jūs nevarat apliecināt pirkumu ar čeku ,kvīti vai rēķinu un garantijas talonu par preces iegādi pie mums.

  5. Radušies bojājumi dēļ dzīvniekiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai svešķermeņiem.

  6. Pircējs mēģina remontēt preci paša spēkiem.

  7. Precei ir mehāniski bojājumi.

  8. Preces bojājumi radušies dabas stihiju, ugunsgrēka, putekļu, mitruma, temperatūras dēļ.

  9. Preces bojājumi ir radušies nepareiza barošanas sprieguma izmantošanas rezultātā, kā arī, ja trešās puses vai neatkarīgu iemeslu dēļ radies pārspriegums barošanas tīklā.

  10. Precei nav savlaicīgi veiktas visas regulārās tehniskās apkopes.

  11. Defekti radušies no ražotāja un pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

  12. Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.

 8. Ja precei ir konstatēti bojājumi, lūdzam sazināties ar mums par preces remontu vai apmaiņu - Mūzikas Centrs kontaktinformācija

 

Mūzikas Centrs preču atgriešanas nosacījumi pirkumiem interneta veikalā.
 1. Jūs varat izmantot atteikšanās tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā (2 nedēļas).

 2. Preces atteikuma gadījumā, preci variet pārbaudīt ,bet nelietot.

 3. Saglabājiet preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju (nepietiekamas komplektācijas gadījumā vai bez iepakojuma preci varam nepieņemt).

 4. Par preču atgriešanu jums ir jāsazinās ar Mūzikas Centrs veikalu rakstot uz Mūzikas Centrs kontaktinformācija vai zvanot pa mobilo tālruni +371 26 111 111

 5. Preču atgriešanas gaita;

  1. Klients sazinās ar veikalu, lai vienotos par ērtāko preču atgriešanas veidu.

  2. Mūzikas Centrs nosūta atgriešanas veidlapu, kuru klients aizpilda un kopā ar preci ieved vai atsūta uz Mūzikas Centrs veikala adresi, kas būs norādīta atgriešanas veidlapā.

  3. Mūzikas Centrs neatgriež naudas summu, kas ir samaksāta par piegādes veikšanu (piegādes izmaksas), ja tāda ir bijusi norādīta rēķinā.
  4. Mēs pārbaudām vai prece ir atnākusi kā izsūtījām un iepakojums vai akesuāri nav bojāti. Apstiprinot preču atgriešanu, Mūzikas Centrs kolektīvs ar jums sazinās zvanot vai rakstot e-pastu.

  5. Klienta nauda par atgriezto preci tiek atmaksāta tādā pašā maksājuma veidā, kādā veikts darījums, 2-10 darba dienu laikā.

 6. Ja jums ir jautājumi par preču atgriešanu, lūdzam sazināties ar mums izmantojot kontaktinformāciju - Mūzikas Centrs kontaktinformācija

 

Pasūtījumu atcelšana
 1. Pircējam ir tiesības atcelt savu pasūtījumu, ja pasūtījums vēl nav izsūtīts no Mūzikas Centrs noliktavas. Pasūtījuma atcelšanai sazināties izmantojot kontaktinformāciju - Mūzikas Centrs kontaktinformācija

 2. Pircēja nauda par atcelto pasūtījumu tiek atmaksāta tādā pašā maksājuma veidā, kādā veikts darījums, 2-7 kalendāro dienu laikā.

 3. Gadījumos, ja pasūtījums būs jau izsūtīts, lūgums rīkoties pēc sadaļas "Mūzikas Centrs preču atgriešanas nosacījumi pirkumiem interneta veikalā."

 

Preču maiņa
 1. Klientam ir tiesības uz preču maiņu šādos gadījumos;

  • Ja preces ražošanas defektu nav iespējams novērst veicot servisa apkopi.

  • Preces apraksts un bilde neatbilst pasūtītajai precei mūsu interneta veikalā muzikascentrs.lv

 

Naudas atmaksa
 1. Mūzikas Centrs nosūta atgriešanas veidlapu, kuru klients aizpilda un kopā ar preci ieved vai atsūta uz Mūzikas Centrs veikala adresi, kas būs norādīta atgriešanas veidlapā.

 2. Klienta nauda par atgriezto preci tiek atmaksāta tādā pašā maksājuma veidā, kādā veikts darījums, 2-10 darba dienu laikā.
Back to Top